Úvod – pravý text

Město Děčín

Děčín, rozdělený tokem řeky Labe, leží na rozhraní Českého středohoří a Děčínské vrchoviny (Labské pískovce). Ve vývoji města hrála rozhodující roli doprava, zpočátku pouze lodní, ale od poloviny 19.století také železniční a ve druhé polovině 20.století i silniční. Stala se sjednocujícím prvkem jinak odlišného vývoje na obou březích Labe a značně ovlivnila urbanistický a stavební vývoj v celé Děčínské kotlině. Spolu s průmyslovou zástavbou změnila tvář krajiny i samotného města. Přesto si zdejší přírodní prostředí uchovalo atraktivitu a Děčín na sebe nadále upoutává pozornost především svým umístěním v krajině.

Tipy na výlet – turistika Hřensko

Na své si však přijdou hlavně milovníci turistiky, jak Děčín, tak přilehlé okolí a hlavně nedaleké Hřensko jako brána do Česko-saského Švýcarska, nabízejí nepřeberné množství tipů na výlet. V letních měsících jezdí pravidelně osobní loď z Děčína do Hřenska a zpět.Její kotviště vidíte z restaurace U přístavu, neboť je takřka naproti přes řeku Labe.